Historijske znamenitosti

Pećina Badanj

Pećina Badanj, smještena u selu Borojevići blizu grada Stolca, nalazi se u kanjonu rijeke Bregave, 45 metara iznad korita rijeke. Ova pećina postala je poznata javnosti nakon otkrića njezinih pećinskih gravura 1976. godine. Arheološka istraživanja potvrdila su da nalazi datiraju iz paleolita, odnosno iz 13. ili 12. milenija prije Krista. Posebno značajno otkriće na ovom mjestu je stijenska gravura koja predstavlja konja napadnutog strijelama, što je tipičan motiv za paleolitsko razdoblje na Mediteranu, obično s prikazima životinja i znakova. To je prvo takvo otkriće na istočnoj obali Jadranskog mora. Gravura je djelomično oštećena, posebno danas, zbog vremenskih utjecaja i nedostatka zaštite. Uklesana je na nagnutoj horizontalnoj površini velikog poliranog kamena koji je odvojen od masiva pećine. Osim gravure, u pećini su pronađeni brojni predmeti od kvarca i kostiju. Zbog mnogobrojnih nalaza kostiju jelenčeta (do jednog mjeseca starosti, kada nemaju rogovlje) i nekoliko artefakata izrađenih od rogovlja jelena, sigurno je da su ljudske zajednice periodično naseljavale ovu pećinu, vjerojatno između ožujka i svibnja. Gotovo sve aktivnosti stanovništva bile su usmjerene oko vatre: osim pripreme hrane, obuhvaćale su i preradu kože, proizvodnju koštanih i kamenih alatki, te izradu bisera od jelenjih zuba. Hrana se konzumirala uz vatru, ali i na širem području pećine, gdje su životinje obrađivane i izrađivani su složeniji alati. Gravura se nalazi in situ u pećini Badanj, dok se mobilni arheološki materijal čuva u Nacionalnom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pećina je dio Prirodnog i Arhitektonskog Ansambla Stolac, koji su predstavili općina Stolac i Hercegovačko-neretvanska županija radi priznavanja UNESCO-ve kulturne baštine 2007. godine, te je uvrštena na UNESCO-vu privremenu listu. Također je proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od 2003. godine.

LOKACIJA
pogled na pećinu Badanj kod Stoca gravura, crtež konja u pećini Badanj

Daorson

Daorson predstavlja jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini, i centralno je mjesto za razumijevanje ilirske kulture i historije. Ovaj drevni grad bio je središte ilirskog plemena Daorsi, koji su bili poznati po svom naprednom društvenom uređenju i trgovinskim vezama koje su ostvarili, posebno s Grcima. Daorsi su živjeli u dolini rijeke Neretve, koristeći se bogatstvom i plodnošću te regije. Kroz kontakte s grčkim trgovcima, Daorsi su usvojili mnoge aspekte helenske kulture, uključujući i jezik, što je dovelo do značajne helenizacije njihovog društva. Ovaj proces nije bio samo kulturne prirode, već je imao i duboke političke i ekonomske implikacije, što je doprinijelo razvoju Daorsona kao važnog trgovačkog i političkog centra. Grad Daorson bio je izgrađen oko impresivne centralne tvrđave ili akropole, koja je bila srce društvenog i religijskog života. Zidine Daorsona, izrađene u ciklopeanskom stilu s ogromnim kamenim blokovima, svjedoče o naprednoj graditeljskoj tehnici i odbrambenoj moći koju je grad posjedovao. Ove zidine, koje podsjećaju na one u Mikeni, ne samo da su štitile stanovnike, već su i simbolizirale moć i bogatstvo Daorsa. Pronađeni ostaci, poput brojnih amfora za vino i keramičkih fragmenata, govore o bogatom trgovačkom i kulturnom životu Daorsona. Posebno značajan nalaz je brončana kaciga, ukrašena mitološkim figurama, što ukazuje na utjecaje i veze s drugim kulturama, kao i na visok status ratnika u ilirskom društvu. Osim toga, granitna skulptura Kadma i Harmonije, s ilirskim reljefima zmija i orlovih krila, predstavlja spoj lokalnih i grčkih vjerovanja i umjetnosti. Novčići pronađeni u Daorsonu, posebno oni s likom kralja Balaiosa, odražavaju ekonomsku neovisnost i monetarnu politiku Daorsa. Ova kovnica novca svjedoči o razvijenoj ekonomiji i trgovinskim odnosima s okolnim narodima. Kovanje vlastitog novca omogućilo je Daorsima ne samo trgovinu na širem području, već i održavanje političke autonomije. Pad Daorsona uslijedio je nakon sukoba s Delmatima i promjena u regionalnim moćima, što je dovelo do pribjegavanja pomoći Rimskog Carstva. Uključivanje u rimsku sferu utjecaja donijelo je Daorsima zaštitu i nove mogućnosti, ali je na kraju dovelo do gubitka njihove nezavisnosti. Međutim, davanjem imuniteta od strane Rimljana, Daorsi su zadržali određeni stupanj autonomije i nastavili s trgovinskim i kulturnim razmjenama, iako unutar nove političke paradigme. Historija Daorsona predstavlja značajan dio ilirske i regionalne prošlosti, pružajući uvid u složenost i dinamiku odnosa među starim narodima Balkana. Ovi nalazi ne samo da pomažu u razumijevanju ilirskih društava, ​već i ilustriraju interakciju između različitih kultura i civilizacija u antičkom svijetu.

lokacija
zidine ilirskog grada Daorson ilustracija daorsona tokom ilirskog doba

Nekropola Radimlja

Radimlja predstavlja jednu od najpoznatijih i najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, smještena u blizini Stoca, u Vidovom polju. Ova nekropola nije samo mjesto gdje se može vidjeti jedinstveni vid srednjovjekovne sepulkralne umjetnosti, ali također služi kao snažan podsjetnik na kulturu, vjerovanja, i društvene odnose koji su oblikovali regiju u to vrijeme.Stećci na Radimlji, koji su većinom iz perioda između 14. i 16. stoljeća, predstavljaju monumentalne kamene nadgrobne spomenike specifične za područje bivše srednjovjekovne Bosne, ali i susjednih područja Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Njihova umjetnička i simbolična vrijednost odražava se u raznovrsnim ukrasima i epitafima koji prikazuju scene iz svakodnevnog života, simbole vjere, kao i profesionalne i socijalne statuse pokojnika.Porodica Miloradović-Stjepanović, čiji su članovi bili ključni pokrovitelji i vjerojatno korisnici ove nekropole, igrala je važnu ulogu u društvenom i političkom životu regije tokom 15. i početka 16. stoljeća. Njihovo bogatstvo i utjecaj mogu se naslutiti iz raskoši i broja stećaka, posebno izrađenih za njihovu elitu. To pokazuje kako su status i bogatstvo bili izraženi kroz monumentalne grobne spomenike.Zanimljivo je napomenuti kako se promjena vjeroispovijesti i društvenih struktura, uz napredak Osmanskog carstva i širenje islama, odrazila na upotrebu i značaj nekropole Radimlja. Prijelaz na islam od strane nekih članova porodice Miloradović-Stjepanović simbolizira širi društveni i kulturni preobražaj koji se dogodio u regiji. Ovo je imalo dubok utjecaj na lokalne tradicije i običaje, uključujući i prakse ukapanja.Historija Radimlje tako pruža ne samo uvid u umjetničku i kulturološku baštinu srednjovjekovne Bosne, već također odražava kompleksne društvene i religijske promjene koje su oblikovale historiju regije. Kroz stećke, Radimlja pripovijeda o životima, vjerovanjima i sudbinama ljudi koji su živjeli na ovim prostorima, čineći je ne samo mjestom od izuzetne historijske i kulturne vrijednosti, već i mjestom kolektivnog sjećanja i identiteta naroda Bosne i Hercegovine.

LOKACIJA
nekropola Radimlja stećci nekropole Radimlja

Vidoški grad

Vidoški grad, također poznat kao Stari grad Stolac, predstavlja jedan od značajnijih spomenika srednjovjekovne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Smješten iznad modernog naselja Stolac, na brdu Križevac, ovaj utvrđeni grad dominira pejzažom i svjedoči o burnoj historiji ovog područja kroz stoljeća. Prvi pisani tragovi o Vidoškom gradu datiraju iz sredine 15. stoljeća, točnije 19. februara 1444. godine, kada se spominje u povelji Alfonsa V Aragonskog. Ovaj dokument ne samo da potvrđuje postojanje grada, već i njegovu ulogu u političkom i teritorijalnom uređenju regije, budući da je bio dio posjeda hercega Stjepana Vukčića Kosače, jednog od najmoćnijih feudalnih gospodara na Balkanu tog doba. Kroz historiju, Vidoški grad je imao različite funkcije, od vojne tvrđave do administrativnog centra, i bio je poprište mnogih sukoba. Njegova strateška pozicija na brdu Križevac omogućavala je kontrolu nad širokim područjem i pristupnim putevima, što ga je činilo važnim vojnim uporištem kroz različite epohe. Osmanska vladavina donijela je nove promjene za Vidoški grad. U tom periodu, grad je prilagođen potrebama i stilovima gradnje karakterističnim za Osmansko carstvo, ali su osnovni srednjovjekovni elementi i dalje ostali vidljivi. Značaj grada kao vojne utvrde nastavio je biti prisutan sve do modernih vremena. Austro-Ugarska okupacija krajem 19. stoljeća donijela je novo razdoblje obnove i izgradnje za Vidoški grad. Austrijska vojska je 1883. godine izvela temeljite popravke postojeće strukture, a 1888. godine izgradila je modernu tvrđavu iznad historijske osmanske. Ove intervencije omogućile su da se sačuva historijska baština, ali i da se dodaju novi elementi koji su odražavali arhitektonski stil i vojne potrebe tog vremena. Stolačka kapetanija, osnovana oko 1706. godine, dodatno ističe vojni i administrativni značaj Stoca i Vidoškog grada u osmanskom razdoblju. Pokušaj Husseina-kapetana Gradaščevića da zauzme grad 1832. godine ukazuje na njegovu stratešku važnost i ulogu u političkim borbenim zbivanjima tog vremena. Danas, Vidoški grad stoji kao svjedok prošlih vremena, očuvajući slojeve historije koji se protežu od srednjeg vijeka do modernog doba. Kao takav, predstavlja važnu kulturnu i historijsku baštinu, ne samo za Stolac i Bosnu i Hercegovinu, već i za širu regiju, nudeći uvid u različite kulture, tradicije i historijske promjene koje su oblikovale ovaj dio Europe.

lokacija
vidoski grad, danasnji izgled Stari grad Stolac
Scroll to Top