Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje: 01. juni 2024.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korištenjem i otkrivanjem vaših informacija kada koristite Uslugu i informiše vas o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke kako bismo pružili i poboljšali Uslugu. Korišćenjem Usluge, pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova Politika privatnosti je kreirana uz pomoć Generatora politike privatnosti.

Tumačenje i Definicije

Tumačenje

Riječi kojima je početno slovo veliko imaju značenja definisana u sledećim uslovima. Slijedeće definicije će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog znači jedinstveni nalog kreiran za vas kako biste pristupili našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.

 • Povezani subjekt znači entitet koji kontroliše, koji je kontrolisan od strane ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gde "kontrola" znači vlasništvo od 50% ili više akcija, udjela ili drugih hartija od vrednosti koje omogućavaju glasanje za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela.

 • Kompanija (u ovom Ugovoru nazivana ili "Kompanija", "Mi", "Nas" ili "Naše") odnosi se na Ljepote Bosne i Hercegovine.

 • Kolačići su male datoteke koje su postavljene na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane web sajta, a sadrže detalje o vašoj historiji pregleda na tom web sajtu među mnogim drugim upotrebama.

 • Zemlja odnosi se na: Bosna i Hercegovina

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili prepoznatljivu osobu.

 • Usluga odnosi se na Web sajt.

 • Pružalac usluga znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treće strane kompanije ili pojedince angažovane od strane Kompanije kako bi olakšali pružanje Usluge, pružili Uslugu u ime Kompanije, obavljali usluge povezane sa Uslugom ili pomagali Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.

 • Podaci o korištenju odnosi se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korištenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 • Web sajt odnosi se na Ljepote Bosne i Hercegovine, dostupan sa https://lovebih.com/

 • Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugi pravni subjekt u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i Korištenje Vaših Ličnih Podataka

Vrste Prikupljenih Podataka

Lični Podaci

Dok koristite našu Uslugu, možemo vas zamoliti da nam pružite određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju vas. Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • Email adresa

 • Podaci o korištenju

Podaci o korištenju

Podaci o korištenju se prikupljaju automatski pri korištenju Usluge.

Podaci o korištenju mogu uključivati informacije kao što su IP adresa vašeg uređaja, tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Možemo takođe prikupljati informacije koje vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije Praćenja i Kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnosti na našoj Usluzi i pohranjivali određene informacije. Tehnologije praćenja koje koristimo uključuju beacone, tagove i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analizu naše Usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili Kolačići Preglednika. Kolačić je mala datoteka postavljena na vaš uređaj. Možete uputiti svoj pretraživač da odbije sve kolačiće ili da označi kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše Usluge. Ako niste prilagodili postavke svog pretraživača da odbija kolačiće, naša Usluga može koristiti kolačiće.
 • Web Beaconi. Određeni delovi naše Usluge i naše email poruke mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao web beaconi (takođe poznati kao čisti gifovi, pixel tagovi i jednopi xelski gifovi) koje omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili email i za druge povezane statistike veb sajta (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i verifikacija integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti "Trajni" ili "Sesijski" kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada idete van mreže, dok se Sesijski kolačići brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Možete saznati više o kolačićima u članku na TermsFeed veb sajtu.

Koristimo i Sesijske i Trajne kolačiće za sledeće svrhe:

 • Neophodni / Esencijalni Kolačići

  Tip: Sesijski kolačići

  Upravlja: Mi

  Svrha: Ovi kolačići su esencijalni za pružanje usluga dostupnih putem Veb sajta i omogućavanje korišćenja nekih njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavanju lažne upotrebe korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, i mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

 • Kolačići za prihvatanje politike kolačića

  Tip: Trajni kolačići

  Upravlja: Mi

  Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb sajtu.

 • Funkcionalni kolačići

  Tip: Trajni kolačići

  Upravlja: Mi

  Svrha: Ovi kolačići omogućavaju nam da zapamtimo izbore koje pravite kada koristite Veb sajt, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavljivanje ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je pružanje personalizovanijeg iskustva i izbegavanje ponovnog unosa vaših preferencija svaki put kada koristite Veb sajt.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, molimo vas posetite našu Politiku kolačića ili deo o kolačićima naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija može koristiti Lične podatke za sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

 • Za upravljanje Vašim Nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje pružate mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 • Za izvršavanje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, stavke ili usluge koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.

 • Da bismo vas kontaktirali: Da bismo vas kontaktirali putem emaila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnim komunikacijama u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.

 • Da vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugoj robi, uslugama i događajima koje nudimo a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste izabrali da ne primate takve informacije.

 • Za upravljanje Vašim zahtevima: Da bismo odgovorili na vaše zahteve prema nama.

 • Za poslovne transfere: Možemo koristiti vaše informacije za evaluaciju ili sprovođenje spajanja, dezinvesticije, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili sve naše imovine, bilo kao poslovne aktivnosti ili kao deo bankrotstva, likvidacije ili sličnog postupka, gde su lični podaci koje držimo o korisnicima naše Usluge među prenetom imovinom.

 • Za druge svrhe: Možemo koristiti vaše informacije za druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova upotrebe, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za evaluaciju i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Možemo deliti vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa Pružaocima usluga: Možemo deliti vaše lične informacije sa Pružaocima usluga kako bismo pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, kako bismo vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo deliti ili preneti vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili akviziciji celokupnog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa Povezanim subjektima: Možemo deliti vaše informacije sa našim povezanim subjektima, u kom slučaju ćemo zahtevati od tih subjekata da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezani subjekti uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način komunicirate u javnim oblastima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti pregledane od strane svih korisnika i mogu biti javno distribuirane izvan.
 • Uz vaš pristanak: Možemo otkriti vaše lične informacije za bilo koju drugu svrhu uz vaš pristanak.

Čuvanje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija će čuvati vaše lične podatke samo dok je to potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako smo obavezni da zadržimo vaše podatke kako bismo se pridržavali važećih zakona), rešavanje sporova i sprovođenje naših pravnih sporazuma i politika.

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraće vremensko razdoblje, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše Usluge, ili kada smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke duže vremensko razdoblje.

Prenos Vaših Ličnih Podataka

Vaše informacije, uključujući Lične podatke, obrađuju se u kancelarijama Kompanije i na bilo kojim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da ove informacije mogu biti prenesene — i održavane — na računarima koji se nalaze izvan vaše države, provincije, zemlje ili druge vladine jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše jurisdikcije.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti nakon čega sledi vaše dostavljanje takvih informacija predstavlja vaš pristanak na taj prenos.

Kompanija će preduzeti sve korake razumno potrebne da osigura da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i nijedan prenos vaših Ličnih podataka neće se desiti organizaciji ili zemlji osim ako postoje adekvatne kontrole na mestu uključujući sigurnost vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših Ličnih Podataka

Imate pravo da izbrišete ili zatražite da vam pomognemo u brisanju Ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša Usluga može vam omogućiti da izbrišete određene informacije o vama iz same Usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati svoje informacije u bilo koje vreme prijavljivanjem na svoj Nalog, ako ga imate, i posetom sekciji za podešavanja naloga koja vam omogućava upravljanje vašim ličnim informacijama. Takođe nas možete kontaktirati kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo koje lične informacije koju ste nam pružili.

Imajte na umu, međutim, da možda moramo zadržati određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonitu osnovu za to.

Otkrivanje Vaših Ličnih Podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, vaši Lični podaci mogu biti preneti. Pružićemo obaveštenje pre nego što se vaši Lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Primena zakona

Pod određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezna da otkrije vaše Lične podatke ako je to zakonom potrebno ili kao odgovor na važeće zahteve javnih vlasti (npr. sud ili vladina agencija).

Ostali zakonski zahtevi

Kompanija može otkriti vaše Lične podatke u dobroj veri verujući da je takva radnja neophodna za:

 • Ispunjavanje zakonske obaveze
 • Zaštitu i odbranu prava ili imovine Kompanije
 • Sprečavanje ili istragu mogućih nepravilnosti u vezi sa Uslugom
 • Zaštitu lične sigurnosti korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitu od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka

Sigurnost vaših Ličnih podataka je važna za nas, ali zapamtite da nijedan metod prenosa preko Interneta, ili metod elektronske pohrane nije 100% siguran. Dok se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših Ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost Djece

Naša Usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Ne prikupljamo svesno lične informacije od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je vaše dete pružilo Lične podatke, molimo vas kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez verifikacije roditeljskog pristanka, preduzeće korake za uklanjanje tih informacija sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na pristanak kao pravnu osnovu za obradu vaših informacija i vaša zemlja zahteva pristanak roditelja, možda ćemo zahtevati pristanak vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka Drugim Veb Sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima koji nisu u našem vlasništvu. Ako kliknete na treći link, bićete usmereni na sajt te treće strane. Snažno vam savetujemo da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih trećih sajtova ili usluga.

Promjene ove Politike privatnosti

Povremeno možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama postavljanjem nove Politike privatnosti na ovu stranicu.

Obavestićemo vas putem emaila i/ili istaknutog obaveštenja na našoj Usluzi, pre nego što promena stupi na snagu i ažuriraćemo datum "Poslednje ažuriranje" na vrhu ove Politike privatnosti.

Preporučuje se da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada budu postavljene na ovu stranicu.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

Scroll to Top