Cen​tri kulture u Bihaću

Dobrodošli u Bihać- prelijepi grad na smaragdnoj rijeci Uni

sala muzeja AVNOJA u Bihaću

Muzeji

  • Muzej AVNOJ-a
  • Muzej Unsko-Sanskog kantona

Pozorišta

  • Kulturni centar Bihać
  • Teatar Mladih Bihać

Ostali

  • Univerzitetska biblioteka
  • Gradska galerija
  • Galerija 'Enver Krupić'

Muzeji Bihać

Muzej AVNOJ-a

Adresa: Petog korpusa 2 
Telefon: 037 223-214

muzej Avnoja u Bihaću

Muzej AVNOJ-a u Bihaću, smješten u zgradi “Kloster”, predstavlja važno mjesto u kulturnoj i povijesnoj baštini grada. Zgrada je izgrađena 1939. godine kao poklon jednog Bišćanina iseljenika u Americi, samostanu časnih sestara, a služila je za javne i kulturne priredbe građana.Tijekom “Bihaćke republike”, zgrada je prilagođena i za kino predstave. Deset godina nakon Prvog zasjedanja AVNOJ-a, 25.11.1952. godine, u zgradi je otvoren Spomen-muzej i postavljena prva izložba.U vrijeme ratnih djelovanja od 1992. do 1995. godine, zgrada Muzeja AVNOJ-a je znatno oštećena. Nakon agresije pristupilo se obnovi zgrade i Muzeja. Obnova se odvijala u skladu s novom namjenom objekta, a to je polivalentnost njegove upotrebe. Pored stalne muzejske postavke, koja je posvećena Prvom zasjedanju AVNOJ-a, u funkciji je i sala sa binom, gdje se mogu održavati prigodni kulturni sadržaji.Postavka se sastoji iz eksponata, dokumenata, fotografija i uvodnih legendi jednim dijelom, zatim svih trodimenzionalnih originalnih predmeta iz zbirke AVNOJ-a, te oko 18 umjetničkih radova iz zbirke Muzeja AVNOJ-a.Tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu, zgrada Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a bila je znatno oštećena od strane artiljerijskog djelovanja. Nakon agresije, zgrada i Muzej su obnovljeni. Obnova se odvijala u skladu s novom namjenom objekta, koja je polivalentnost njegove upotrebe. Osim stalne muzejske postavke posvećene Prvom zasjedanju AVNOJ-a, postoji i dvorana s pozornicom gdje se mogu održavati prikladni kulturni događaji.Izložba se sastoji od eksponata, dokumenata, fotografija i uvodnih legendi u jednom dijelu, zatim svih trodimenzionalnih originalnih predmeta iz zbirke AVNOJ-a, i oko 18 umjetničkih djela iz zbirke Muzeja AVNOJ-a.Muzej AVNOJ-a u Bihaću je značajno povijesno mjesto koje čuva sjećanje na Prvo zasjedanje AVNOJ-a i borbu za nacionalno oslobođenje. Stoji kao svjedok bogate povijesti grada i njegove uloge u formiranju bivše Jugoslavije.

Muzej Pounja

Adresa: Petog korpusa 2 
Telefon: 037 223-214

muzej Pounja u Bihaću

Muzej Pounja (Unsko-Sanskog kantona) u Bihaću predstavlja nastavak plodne muzeološke djelatnosti u kontinuiranom trajanju od preko pola stoljeća. Smješten je u zgradi poznatoj kao “Kapetanova kula”.Osnovan je 30. 3. 1953. godine kao Gradski muzej. Proširivanjem djelovanja mijenja se naziv ustanove najprije u Zavičajni muzej Bihać, a naziv se po drugi put mijenja u Muzej Pounja u Bihaću. U istom periodu, čak i u istim prostorijama djeluje i drugi muzej u Bihaću – Spomen muzej I. zasjedanja AVNOJ-a. Tokom 1964 dva muzeja spojaju se u jednu zajedničku ustanovu pod nazivom Muzej AVNOJ -a i Pounja. Tokom vremena, naročito razvijanjem djelovanja Muzeja Pounja dolazi do razdvajanja dvaju muzeja i osniva se Regionalni muzej Pounja i Spomen muzej I. zasjedanja AVNOJ-a.Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini (1992.–1995.), Općinsko vijeće općine Bihać donosi odluku o osnivanju Javne Ustanove Muzej Unsko-sanskog kantona.Muzej se sastoji iz različitih odjeljenja: Historijsko, arheološko, informaciono-dokumentaciono, etnološko i umjetničko. Zbirke muzeja uključuju fototeku, etnološku, hemeroteku, arheološku i umjetničku. Dvije umjetničke zbirke su nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine: Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze i Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića. Muzej Unsko-Sanskog kantona je važan kulturni i povijesni resurs koji čuva i prezentira bogatu kulturnu i povijesnu baštinu regije.

Scroll to Top